fbpx

I-TRENINK.COM | Oznámení

RoadCycling.cz: Věrohodnost – imaginárnost laboratorních zátěžových testů pro vyhodnocování vývoje fyzické kondice

logo RoadCycling.czNa jednom z nejznámějších českých cyklistických zpravodajských internetových serverů RoadCycling.cz byl uveřejněn další článek našeho seriálu zabývající se tentokrát laboratorní zátěžovou diagnostikou. Ukázka z článku:“… Proč zátěžové testy poskytují imaginární čísla, která neodrážejí naší skutečnou fyzickou kondici? Při zátěžovém testu odpracujeme fyzikální práci v řádech desítek Wh. To je na úrovni kompenzační regenerační jízdy jeden den po těžkém závodu (například). Standardní tréninkové jednotky se pohybují v řádech stovek Wh. Těžké tréninky (u mě osobně) v intervalu 500 – 1000 Wh. Jinými slovy, při zátěžovém testu se neprojeví naše trénovanost a s ní spojená schopnost regenerovat při vznikající únavě …” Přečíst celý článek Věrohodnost – imaginárnost laboratorních zátěžových testů pro vyhodnocování vývoje fyzické kondice. Samotný článek lze také přečíst v sekci Články na našem webu i-trenink.com.

RoadCycling.cz: Aplikační oblasti využití wattmetru v tréninkovém procesu

logo RoadCycling.czNa jednom z nejznámějších cyklistických zpravodajských internetových serverů RoadCycling.cz byl uveřejněn náš další článek seriálu, ve kterém se zabýváme využití wattmetru pro řízení tréninkového procesu …

Úvod článku:Tréninkový systém je množina metodik, které se skládají z jednotlivých pravidel, postupů a nástrojů, díky kterým můžeme dosáhnout daného cíle – zlepšení své výkonnosti a trénovanosti. Tréninkový deník, wattmetr, software pro analýzu dat, laktátoměr, kyslíkový stan a další nástroje jsou „pouze“ nástroje, díky kterým můžeme podstatně zvýšit účinnost celého tréninkového systému. Aby tyto nástroje skutečně přinášely přidanou hodnotu, musíme disponovat tím správným manuálem (metodikou), který nám popíše, jak začlenit a používat daný nástroj v tréninkovém procesu. Pokud nemáme k dispozici ty správné znalosti a zkušenosti, jak používat nový nástroj, maximálně nám neublíží, v tom horším případě nám může uškodit …Přečíst celý článek Aplikační oblasti využití wattmetru v tréninkovém procesu. Samotný článek lze také přečíst v sekci Články na našem webu i-trenink.com.

RoadCycling.cz: Přetížení organismu – analýza únavy

logo RoadCycling.czMoto článku:Netrénujeme, abychom se zničili, ale abychom se správně unavili a při správné regeneraci (stravovací režim, odpočinek, …) následně zvýšili trénovanost a výkonnost.“ Na jednom z nejznámějších cyklistických českých zpravodajských internetových serverů RoadCycling.cz byl uveřejněn náš 1. odborný článek. Přetížení organismu je jednou z nejdůležitějších veličin pro modelování a řízení tréninkového procesu. Základní myšlenka je následující. Při absolvování cyklistického tréninku je vynaloženo určité kvantum fyzikální práce. Vyvinutá fyzikální práce je stresorem pro náš organismus, který narušuje rovnováhu vnitřního prostředí, vzniká tak únava. Lidské tělo má schopnost regenerace, proto po určitém čase dochází opět k dosažení rovnováhy. Ale tato rovnováha, pokud se jedná o účinný tréninkový systém, má vyšší parametry z hlediska trénovanosti a výkonnosti … Přečíst celý článek Přetížení organismu – Analýza únavy. Samotný článek lze také přečíst v sekci Články na našem webu i-trenink.com.

Osobní schůzka s Jiřím Friedlem (Merida Biking Team)

Profesionální biker Jiří FriedlMinulý týden v Dolní Radechové proběhla osobní schůzka s profesionálním bikerem Jiřím Friedlem. Konverzace se točila okolo tréninkového procesu, využívání wattmetru v tréninkovém procesu a především proběhla prezentace cyklistického softwaru – Inza Performance Cycling Software. Jirka používá v tréninku necelé dva roky wattmetr Power Tap a software Power Agent. Jirka byl natolik spokojený s prezentací softwaru, především s novými analýzami, že jsme nainstalovali software na jeho počítač s tím, že v nové sezóně 2010 bude Jirka používat Inza Performance Cycling Software. Jirka sleduje ve svém tréninkovém procesu z dlouhodobějšího hlediska poměr mezi tepovou frekvencí a wattovým výkonem. A právě nové analýzy v Inza Performance Softwaru velmi usnadňují tuto analýzu (sledování).

Univerzita Hradec Králové ocenila výjimečné studenty včetně Tomáše Tichého

Tomáš Tichý právě převzal ocenění z rukou rektora Univerzity Hradec Králové pana doc. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. a primátora statutárního města Hradec Králové pana Ing. Otakara Divíška v hradeckém kongresovém sále Aldis za 2. místo v soutěži Diplomová práce roku 2009 v informatice .Rektor Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Josef Hynkek, MBA, Ph.D. předal při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii ocenění výjimečným studentům, kteří se zasloužili o šíření dobrého jména školy. Stalo se tak před více než tisícem účastníků společenského večera univerzity 18. listopadu 2009, které proběhlo v hradeckém kongresovém centru Aldis. Mezi 21 oceněných studentů z celé hradecké univerzity byl i trenér Tomáš Tichý, který ocenění získal především díky 2. místu v soutěži Diplomová práce roku 2009 v oboru informatika. O této soutěži už bylo pojednáno v aktualitě – 17. 9. 2009 – 2. místo v soutěži Diplomová práce roku 2009 v oboru informatika.

„Ocenění jsem převzal z rukou rektora Univerzity Hradec Králové pana doc. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. a primátora statutárního města Hradec Králové pana Ing. Otakara Divíška. Slavnostní večer vyvrcholil koncertem houslového virtuosa Pavla Šporcla a romské cimbálové muziky Romano Stilo. Ocenění si nesmírně vážím nejen za úspěch v soutěži ale i za celé vysokoškolské studium a je to zároveň pro mne impulsem a motivací do další práce.”

Nová rubrika – Odborné články

V následujících týdnech a měsících Vám přineseme rady a doporučení, které spadají do základního tréninkového procesu. Tím je například míněno – doporučení pro jednotlivé tréninkové bloky zimní přípravy, správné nastavení cyklistického posedu a mnoho dalších užitečných rad. Na novou rubriku lze přejít v menu přes odkaz Články.

Přesun rubriky o wattmetrech na cyklistický server RoadCycling.cz

logo RoadCycling.czMáme přislíbeno od pana Chadima (RoadCycling.cz), že můžeme v následujících týdnech a měsících prezentovat naše zkušenosti a vědomosti ohledně používání wattmetru v tréninkovém procesu na jednom z nejznámějších českých cyklistických zpravodajských internetových serverů RoadCycling.cz. První článek (základní recenze o softwaru), který by měl sepsat pan Chadim, by měl vyjít do 14 dnů. Poté bychom měli mít prostor v dalších týdnech na uveřejnění již zmíněných článků. Samozřejmě si této nabídky velice vážíme a je to pro nás i velká zodpovědnost se s touto výzvou a možností dobře popasovat.

Rubrika o skutečném přínosu wattmetrů v tréninkovém procesu

Jako jeden z počátečních cílů jsme si stanovili se zaměřit na našem webu na rubriku, ve které se budeme zabývat přínosem wattmetru v tréninkovém procesu. Myslíme si na základě našich zkušeností a vědomostí, že skutečný přínos (přidaná hodnota) wattmetru v tréninkovém procesu tkví “trochu” někde jinde, než jak se můžeme dočíst v různých odborných časopisech nebo na internetových cyklistických serverech.

2. místo v soutěži Diplomová práce roku 2009 v oboru informatika pro Tomáše Tichého

Tomáš Tichý přebírá ocenění z rukou pana Ing. Petra Kuchaře, člen představenstva společnosti ABRA Software a.s. a Sdružení pro informační společnost, za 2. místo v soutěži Diplomová práce roku 2009 v informatice se svojí prací s názvem Systém pro vyhodnocování tréninkových dat v cyklistice.Trenér a autor cyklistického softwaru Tomáš Tichý se svoji diplomovou prací Systém pro vyhodnocování tréninkových dat v cyklistice, která je právě základem pro nové analýzy a tréninkový cyklistický software Inza Performance Cycling Software, se umístil ve finálovém kole soutěže Diplomová práce roku 2009 v rámci celé České Republiky na 2. místě.

Tomáš právě přebírá ocenění z rukou pana Ing. Petra Kuchaře, který je členem představenstva společnosti ABRA Software a.s. a Sdružení pro informační společnost. Vítězem soutěže se stal pan Ing. Lukáš Zich. Pan Zich vyvíjí software, který monitoruje pohyb uživatelovy hlavy pomocí webkamery a na základě tohoto impulsu pohybuje s kurzorem myši po obrazovce. Uplatnění softwaru spadá především do oblasti zdravotnictví …

Chci se zaregistrovat k odběru novinek

Buďte s námi v kontaktu i na sociálních sítích

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest